For talks in Turkish, please scroll down.

Machine Learning with Julia: Elegance, Speed and Ease | Innes & Yuret

Deniz Yüret

August 08, 2018

-------------------------------------------------------------- Türkçe ------------------------------------------------------------

BYOYO 2018|Derin Öğrenmeye Giriş

Deniz Yüret

19 Temmuz 2018

Bir Günlük Derin Öğrenme Kursu

Deniz Yüret

3 Temmuz 2018